Quay Video / Flycam

07:40 06/06/2017
04:06 05/09/2016
Qua MV "TĂNG LƯƠNG" hài hước, hóm hỉnh cả về ca từ lẫn hình ảnh, CHÂN NGẮN team ngày càng chứng tỏ mức độ "nguy hiểm" của mình so