Con người

11:30 03/06/2017

Ngắm những ô muối cuối cùng của làng nghề muối của Phan Thiết bởi nó sắp bị xoá sổ

08:11 03/06/2017

Trải qua bao biến động thăng trầm của lịch sử, Lò lu Đại Hưng vẫn giữ được những phương thức sản xuất theo lối thủ công truyền thống, đó...