Contact

 
 
Địa chỉ: 125/44 D1, phường 25, Bình Thạnh
Điện thoại: 0903031213
Email: likephotovn@gmail.com
Ngân hàng Vietcombank - Kỳ Đồng
Chủ TK: Đinh Quang Tuấn
Số TK: 0721000573160